Στηρίξτε το έργο του Πλέγματος για τη διαχείριση έργων πολιτισμού, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και σεμιναρίων και προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού