Οι δραστηριότητές μας μπορούν να επεκταθούν γεωγραφικά και να πολλαπλασιαστούν και να διευρυνθούν με τη δική σας υποστήριξη.

Εκτός από την ευχαριστήρια μας επιστολή, θα λάβετε όλα τα νόμιμα παραστατικά και φυσικά η δωρεά σας θα αναφερθεί στο δημόσιο απολογισμό μας.

Γίνε δωρητής του Πλέγματος, καταθέτοντας το ποσό της δωρεάς σας  μέσωPayPal: