Συμμετοχή στο «Voices of Culture»

Συμμετοχή στο «Voices of Culture»

Συμμετέχουμε στο δομημένο διάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον πολιτιστικό τομέα με αντικείμενο: «Πολιτισμός και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: Προκλήσεις και Ευκαιρίες» με άλλους 46 πολιτιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης.Featured Posts