27-29 Μαρτίου | Άνδρος

Ευρωπαϊκη συνάντηση "Bridge between European Cultural Centres"

Το European Network of Cultural Centres, με πρόσκληση του Πλέγματος, διοργανώνει στην Άνδρο την ευρωπαϊκή συνάντηση "Bridge between European Cultural Centres", από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου 2018.

Πρόγραμμα: https://encc.eu/activities/events/becc-preparatory-seminar-2018

Featured Posts