Σεμινάριο Λάρισα: Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών

May 25, 2017

 

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των σύγχρονων τάσεων και προκλήσεων στη διαχείριση των πολιτιστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα, καθώς επίσης και των καλλιτεχνικών ομάδων που επιθυμούν να αναπτύξουν συστηματικές δράσεις για την υποστήριξη και προώθηση του έργου τους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

σε εργαζόμενους σε πολιτιστικούς οργανισμού του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

σε εκπροσώπους εθελοντικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων του πολιτιστικού τομέα

σε εργαζόμενους ή εκπροσώπους κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με πολιτιστική δραστηριότητα

σε ενεργούς πολίτες που αγαπούν τον πολιτισμό

σε ανέργους που επιθυμούν να απασχοληθούν ή να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον πολιτιστικό τομέαΘεματικές ενότητες

​ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
PROJECT MANAGEMENT

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Πρόγραμμα

​10.00 - 10.30: Προσέλευση

10:30 – 11:00: Eισαγωγή - Τeambulding activities. Κωνσταντίνα Αγγελέτου / Πλέγμα

11:00 - 12:00: Ενότητα πρώτη: «Στρατηγικός σχεδιασμός πολιτιστικών οργανισμών». Μαρία Ψαρρού / Πλέγμα

12:00-12:15: Διάλειμμα

12:15-13:45: Ενότητα δεύτερη: «Project management, οικονομικός και λογιστικός προγραμματισμός στους πολιτιστικούς οργανισμούς». Κωνσταντίνα Αγγελέτου / Πλέγμα

13:45-14:15: Ελαφρύ γεύμα

14:15-15:45: Ενότητα Τρίτη: «Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης. Προγράμματα και Πρωτοβουλίες για τον Πολιτισμό». Γιώργος Σάρλης / Synergy European

15:45 – 16:00: Διάλειμμα

16:00-17:00: Ενότητα Τέταρτη: «Xρηματοδότηση από άλλες πηγές». Γιώργος Σάρλης / Synergy European


17:00-17:15: Διάλειμμα

17:10-18:00: Ενότητα Πέμπτη: «Αξιολόγηση πολιτιστικών οργανισμών». Μαρία Ψαρρού / Πλέγμα

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags