Σεμινάριο για τη διαχείριση των πολιτιστικών οργανισμών


Σεμινάριο για τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στη διαχείριση των πολιτιστικών οργανισμών διοργανώνει το Πλέγμα, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Εργαζόμενους ή εκπροσώπους πολιτιστικών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ και ενεργούς πολίτες που αγαπούν τον πολιτισμό.

Featured Posts