Σεμινάριο "Διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών


Εργάζεστε σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό οργανισμό ή πολιτιστικό φορέα (ΑΜΚΕ, σύλλογο, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ);

Είστε άνεργος ή φοιτητής και θα επιθυμούσατε να απασχοληθείτε ή να αναπτύξετε δράση στον πολιτιστικό τομέα;

Σεμινάριο "Διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών: Σύγχρονες τάσεις & Προκλήσεις"

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2016, 9:30 π.μ.

Θέατρο 104 (Ευμολπιδών 41, Αθήνα 118 54 / στάση μετρό «Κεραμεικός»)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των σύγχρονων τάσεων και προκλήσεων στη διαχείριση των πολιτιστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα, καθώς επίσης και των καλλιτεχνικών ομάδων που επιθυμούν να αναπτύξουν συστηματικές δράσεις για την υποστήριξη και προώθηση του έργου τους.

Πληροφορίες: www.plegma.org . Δηλώσεις συμμετοχής έως 9 Φεβρουαρίου.

Featured Posts