Συμμετοχή στο συνέδριο «Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες»


Συμμετέχουμε στο Συνέδριο «Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες» της ΕΣΔΙΑΠΟΚ παρουσιάζοντας την :" αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού: το παράδειγμα της Άνδρου"Featured Posts