Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DISCE EU


Συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DISCE EU P2P Recovery Programme του Trans Europe Halles με άλλους 20 πολιτιστικούς οργανισμούς!


Tο DISCE P2P Recovery Programme (hereinafter referred to as “PRP”) στοχεύει στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων μετά την πανδημία. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Trans Europe Halles (TEH)και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, με σκοπό την εξοικείωση πολιτιστικών εταίρων α-ό Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία με την ανάπτυξη βιώσιμων δημιουργικών οικονομιών στην Ε.Ε.


Περισσότερες πληροφορίεςμπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος.
Featured Posts