Συμμετοχή στη Συνάντηση «Πολιτισμός 2030»

Συμμετέχουμε στη δεύτερη συνάντηση "Πολιτισμός 2030" στο πλαίσιο της ενότητας «Ιστορίες πολιτιστικών διαχειριστών: ο ρόλος τους στην αλυσίδα της πολιτιστικής παραγωγής»
Featured Posts